THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP DỰ ÁN VỐN DPL3 - 2015

Công ty TNHH 100V   Thi công trạm biến áp dự án vỗn dpl3 - 2015 và cung cấp dịch vụ thi công  thiết kế trạm biến áp 22, 35/0,4kV: Trạm xây, trạm kiot , trạm trên 1 cột, trạm treo trên 2 cột.

THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 

- Công suất trạm biến áp:

Việc chọn công suất máy biến áp phụ thuộc vào cơ sở kỹ thuật và kinh tế, tính hợp lý của một hệ thống điện, Công suất máy móc cần sử dụng Điện và giá trị kinh tế, Thường công suất sử dụng tối đa là bằng 70% công suất biểu kiến

- kVA là đơn vị tính công suất biểu kiến. Đây chính là công suất toàn phần của máy. Công thức là S=U.I (kVA)

- kW là đơn vị tính công suất tác dụng của máy. P = U.I.Cos(phi) (kW).

- kVAr là đơn vị tính công suất phản kháng Q=U.I.Sin(phi) (kVAr).

 Phân loại Trạm Biến Áp: Có 2 dạng chính là Trạm biến áp ngoài trời và Trạm biến áp trong nhà.

a. Trạm biến áp kiểu xây

b. Trạm biến áp kiot

c. Trạm biến áp trên 1 cột

d. Trạm biến áp treo trên 2 cột

e. Trạm biến áp hợp bộ

 

Hinh ảnh lắp hạ ngầm,thi công đặt trạm biến áp tại các Phường La Khê, Vạn Phúc - Hà Đông - 2015

 

Thi công trạm biến áp