Thi công hệ thống điện công nghiệp

Hệ thống điện công nghiệp  giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển hệ thống máy móc phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh.

Cơ điện 100V cung cấp giải pháp, thiết bị, thi công điện cho các tòa nhà, văn phòng, nhà máy xưởng sản xuất, nhà xưởng khu công nghiệp

Các hệ thống đã được 100V cung cấp và thi công:

- Hệ thống thang máng cáp, lắp đặt cáp cho tòa nhà, nhà máy, khu công nghiệp

- Hệ thống tủ cấp điện chính, tủ cấp điện

- Tủ ATS (chuyển từ điện lưới sang máy phát và ngược lại)

- Tủ tụ bù

- Hệ thống điện dự phòng (UPS, Máy phát điện)

- Hệ thống tiếp đất và bảo vệ chống sét cho thiết bị

- Hệ thống chiếu sáng văn phòng và công cộng