Hệ thống nước

Thiết kế, thi công hệ thống cấp thoát nước tòa nhà, khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp.

Chất lượng hệ thống nước quan trọng đến mức nào.

Khi hệ thống nước không đạt chuẩn có thể gây hại từ từ, lâu dài tới sức khỏe mà bạn có thể không nhận ra ngay. 

Các sự cố về nước thường rất khó khắc phục, thời gian khắc phục kéo dài, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sản xuất.

Hệ thống cấp nước

- Hầu hết hệ thống cấp nước của  các tòa nhà sử dụng tích hợp của 2 loại hệ thống: hệ thống cấp nước trực tiếp, hệ thống cấp nước gián tiếp.

- Đối với hệ thống cấp nước trực tiếp, nước sạch được cấp trực tiếp từ đường ống nước công cộng đến các hộ gia đình ở các tầng thấp bằng áp suất thủy lực bên trong đường ống chính;

- Đối với hệ thống cấp nước gián tiếp, sử dụng máy bơm nước để lấy nước từ các bể chứa ở tầng trệt của tòa nhà, và hút nước sạch vào bể trên mái nhà, sau đó dẫn nước đến từng hộ gia đình thông qua mạng lưới đường ống phụ;

- Hệ thống cấp nước bao gồm: Máy bơm nước, đường ống, bể chứa, thiết bị phao tự động;

- Hệ thống cấp nước phải được kiểm tra thường xuyên và duy trì hoạt động đúng cách;

- Các bể chứa nước phải được làm sạch theo định kỳ để kiểm soát chất lượng tốt nhất.

Hệ thống thoát nước

- Hệ thống thoát nước có thể được chia thành hệ thống đường ống thoát nước mưa và hệ thống đường ống nước thải. Hệ thống thoát nước bao gồm các đường ống nước thải, xi phông, hố ga.

- Các đường ống nước thải được kết nối sao cho phù hợp nhất, tránh sai sót khi kết nối chung ống thoát nước thải từ bồn rửa với ống thoát nước mưa.

- Luôn kiểm tra phải đảm bảo đầu thoát nước thải không bị rác chặn, phải có lưới để ngăn rác và các động vật.

- Cần kiểm tra các cửa cống  thường xuyên, nếu phát hiện tắc nghẽn thì phải xử lý ngay. Các cửa cống phải được bố trí sao cho việc bảo trì  được thực hiện dễ dàng và thường xuyên.