PHÂN PHỐI BƠM ĐIỆN PENTAX

Cung cấp phân phối bơm pccc bơm điện petax, thi iết kế pccc, thi công pccc , Lắp đặt hệ thống pccc hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục với cơ quan công an pccc

Cung cấp phân phối bơm pccc bơm điện petax, thi iết kế pccc, thi công pcccLắp đặt hệ thống pccc hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục với cơ quan công an pccc

 

STT MODEL KW HP H(m) Q (m3/h)
1 CM 32-160B 1.5 2    
1 CM 32-160B 2.2 3 28.5-14.8 6.0-24.0
2 CM 32-160A 3 4 36.4-22.3 6.0-27.0
3 CM 40-160A 4 5.5 40-27 9.0-39
4 CM 40-200B 5.5 7.5 47-33 12-40
  CM 40-200A 7.5 10 57.8-43.9 9.0-42
6 CM 40-250B 11 15 74.6-56 9.0-42
7 CM 40-250A 15 20 90.4-76 9.0-42
8 CM 50-160B 5.5 7.5 30.5-16.8 21-78
9 CM 50-160A 7.5 10 37-24.5 21-78
10 CM 50-200B 11 15 51-32 24-72
11 CM 50-200A 15 20 58-39 24-78
12 CM 50-250C 15 20 70.8-50.5 27-78
13 CM 50-250B 18.5 25 78-58.3 27-78
14 CM 50-250A 22 30 89.5-71.7 27-78
15 CM 65-125B 5.5 7.5 21-12.3 30-120
16 CM 65-125A 7.5 10 24.8-15 30-132
17 CM 65-160B 11 15 34.6-21.1 42-144
18 CM 65-160A 15 20 40.6-29.8 42-144
19 CM 65-200C 15 20 44.8-32 54-132
20 CM 65-200B 18.5 25 49-38 54-132
21 CM 65-200A 22 30 56.7-44 54-144
22 CM 65-250B 30 40 79.5-48.5 54-144
23 CM 65-250A 37 50 89-54 54-144
25 CM 80-160C 15 20 30-16 66-195
26 CM 80-160B 18.5 25 34.1-20.3 66-210
27 CM 80-160A 22 30 38-23 72-225
28 CM 80-200B 30 40 50-38 84-225
29 CM 80-250A 37 50 70-60 100-130