Ống PPR, PVC, phụ kiện ống, van, khóa nước, máy bơm nước

Cung cấp phân thối thiết bị nghành nước và phụ kiện các hãng tiền phong, hòa phát, vesbo,........

Thiết bị ngành nước: Verbo, Dekko, Tiền Phong, Sino, Pentax, Panasonic

- Ống nước cấp PPR 

- Ống nước thoát PVC

- Van, khóa nước cấp, thoát

- Bơm tăng áp

- Bơm nước cấp

http://codien100v.com/ong-ppr-pvc-phu-kien-ong-van-khoa-nuoc-may-bom-nuoc-p10.html

- Bơm nước thải