Thiết kế M&E

Thiết kế M&E

Bước khởi đầu của mọi công trình nằm ở khâu thiết kế. Thiết kế không hợp lý gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng và giá thành của công trình. Với chúng tôi tư duy...
Hệ thống pccc

Hệ thống pccc

Thiết kế hệ thống pccc, xin thẩm tra, thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy